ติดต่อครูเก่ง

088-5240-171

ปราถนาทำบุญสังฆทานออนไลน์

พระอาจารย์ มหาทองหล่อ จารุวัณโณ

ประธานโครงการ

ครูเก่ง นักธุรกิจออนไลน์

รองประธาน

นาย ประดับ รังแก้ว

กรรมการโครงการ

นาง หล่อน รังแก้ว

เหรัญยิก

ปราดถนาทำบุญถวายเพลพระออนไลน์

พระอาจารย์ มหาทองหล่อ จารุวัณโณ

ประธานโครงการ

ครูเก่ง นักธุรกิจออนไลน์

รองประธาน

นาย ประดับ รังแก้ว

กรรมการโครงการ

นาง หล่อน รังแก้ว

เหรัญยิก

ปราถนาทำบุญตักบาตถวายอาหารเช้าออนไลน์

พระอาจารย์ มหาทองหล่อ จารุวัณโณ

ประธานโครงการ

ครูเก่ง นักธุรกิจออนไลน์

รองประธาน

นาย ประดับ รังแก้ว

กรรมการโครงการ

นาง หล่อน รังแก้ว

เหรัญยิก

ปราถนาทำบุญถวายโรงศพแก่ผู้ยากไร้ออนไลน์

พระอาจารย์ มหาทองหล่อ จารุวัณโณ

ประธานโครงการ

ครูเก่ง นักธุรกิจออนไลน์

รองประธาน

นาย ประดับ รังแก้ว

กรรมการโครงการ

นาง หล่อน รังแก้ว

เหรัญยิก

แคมแปนของเรากำลังจะเริ่มภายใน 2 นาที

00
Days
:
 
00
Hours
:
 
02
Minutes
:
 
10
Seconds

แคมแปนของเราได้เริ่มขึ้นแล้วกรุณาคลิกชมวีดีโอข้างล่างครับ

ขอขอบคุณกลัยาณมิตรผู้มีจิตใจเป็นบุญทุกท่านที่

ต้องการเข้าร่วมแคมแปนช่วยเหลือฅนไทย


แคมแปนนี้เริ่มต้นขึ้นก็เพื่ออยากเห็นฅนไทยช่วยเหลือและ

แบ่งปัญซึ่งกันและกันยามวิกฤตโรคระบาด

www.vithidham.com

ขอสวานริขสิทธิ์ตามกฎหมาย พ.ร.บ คอมพิวเตอร์