โครงการ คาราวารธานน้ำใจสู่ชาวพุธ แจกข้าวสารอาหารแห้ง ครั้งที่ ๑