โครงการธานน้ำใจสู่ชาวพุธแจกข้าวสารสิ่งของเครื่องดำลงชีพ ครั้งที่ ๓

__CONFIG_group_edit __ {"jv674pzb": {"ชื่อ": "ชื่อรายการทั้งหมด", "เอกพจน์": "- ชื่อรายการ% s"}, "jv675eya": {"ชื่อ": "เนื้อหารายการทั้งหมด (s) "," เอกพจน์ ":" - แสดงเนื้อหา% s "}," jv67h2b2 ": {" ชื่อ ":" รายการทั้งหมดหัวข้อหลัก (s) "," เอกพจน์ ":" - รายการชื่อเรื่องหลัก% s "}, "jv6hwkt8": {"name": "คอนเทนเนอร์รายการทั้งหมด", "เอกพจน์": "- แสดงคอนเทนเนอร์% s"}} __ CONFIG_group_edit__
__CONFIG_local_colors __ {"colours": {"f2f75": "Accent Color", "4adb6": "รายการพื้นหลังรายการ"}, "gradients": {}} __ CONFIG_local_colors__
__CONFIG_group_edit __ {} __ CONFIG_group_edit__

โครงการธานน้ำใจสู่ชาวพุธ

แจกสิ่งของข้าวสารอาหารเครื่องดำลงชีพ ครั้งที่ ๓

ประกาศตามหาผู้มีจิตใจเป็นบุญมีเมตตาปราถนาช่วยเหลือผู้ฅนในสังคม


สวัสดีครั


ครูเก่งแอดมินเว็บไซต์
ผมครูเก่งผู้ออกแบบและสร้างเว็บไซต์วิถีธรรมขึนมาเพื่อเป็นเสื่อกลางของการทำ
ความดีเพื่อช่วยเหลือผุ้ฅนที่ด้อยโอกาสในสังคมผมครูเก่งจึงอยากเชิญชวนกัลยาณมิตรทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
ร่วมกันแบ่งปัญแชร์หนังสือธรรมมะวิถีธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ฅนในสังคมกันครับสวัสดีครับ ผมครูเก่งครับ
ผมดีใจมากครับที่ท่านสนใจกิจกรรมต่างๆที่ตัวผมและ
พระอาจารย์กำลังทำถึงแม้มันจะดูเป็นสิ่งเล็กๆในสังคม
แต่ทุกครั้งที่ตัวผมและพระอาจารย์ด้ออกไปช่วยเหลือผู้คนจึงทำให้ตัวผมได้รู้ว่ามันอาจดูเป็นเรื่องเล็กๆ
สำหรับสำหรับคนบางคนแต่มันไม่เล็กสำหรับคนที่ได้รับเลยจึงทำให้ตัวผมและพระอาจารย์ยัง
ต้องการทำต่อไปเพราะทุกครั้งที่ผม
ได้เห็นเเววตาของฅนเหล่านั้นมันทำให้ตัวผมรู้ดีว่าความยากจนนั้น
มันเจ็บปวดลำบากและต้องทนทุกทนทรมารแค่ไหนผมจึงต้องการตามหาเพื่อนๆ
กัลยาณมิตรที่มีจิตใจดีเป็นบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นมาเป็นส่วนหนึ่ง 
กับเว็บไซต์วิถีธรรมเผยแพร่หนังสืออีบุ๊คธรรมะวิถีธรรม
เพียงร่วมกันแขร์ฅนละหนึ่งแชร์เท่านั้นเท่านี้ก็ถือว่าได้ร่วมบุญกับเราแล้วครับเพราะการแชร์เพียงหนึ่งครั้ง
ของท่านอาจเปลียนชีวิตใครบางฅนที่เราไปช่วยเหลือเขาเหล่านั้น เหมือนที่ไเปลี่ยนแปลงชีวิตฅนในโครงการ
"ลูกพิการตัญญูเลี่ยงดูแม่ที่แก่ชรา"
มีการดูกว่า 2,000,000 วิว 
แชร์ 2.1 พัน ครั้ง
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะท่านที่มีจิตใจเป็นบุญช่วยกันฅนละแชร์ก็

อาจมีฅนอื่นที่มีจิตใจเป็นบุญได้พบเห็นคลิปต่างๆของวิถีธรรมเข้ามาช่วยเหลือก็เป็นได้เหมือน
ดังคลิปสองแม่ลูกที่ผมจะให้ท่านดูต่อไปนี้เพราะหนึงแชร์ของท่านอาจเปลี่ยนชีวิตใครบางฅนในโครงการของเราก็ได้ครับ
กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ