ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเป็นสมาชิก
เพื่อรับข่าวสารและกิจกรรมเพื่อสังคมของผมช่องทางนี้ครับ
ขอแสดงความนับถือเป็นอย่างสูง
ครูเก่ง ผู้ไข”ความลับ”ขุมทรัพย์ ๗ คัมภีร์