Archive

Category Archives for "วิถีธรรม"

โครงการ ธานน้ำใจสู่ชาวพุธ ครั้งที่ ๒

[lazy-load-videos-and-sticky-control id = "iXGoAj7IEys"]
__CONFIG_group_edit __ {"jv674pzb": {"ชื่อ": "ชื่อรายการทั้งหมด", "เอกพจน์": "- ชื่อรายการ% s"}, "jv675eya": {"ชื่อ": "เนื้อหารายการทั้งหมด (s) "," เอกพจน์ ":" - แสดงเนื้อหา% s "}," jv67h2b2 ": {" ชื่อ ":" รายการทั้งหมดหัวข้อหลัก (s) "," เอกพจน์ ":" - รายการชื่อเรื่องหลัก% s "}, "jv6hwkt8": {"name": "คอนเทนเนอร์รายการทั้งหมด", "เอกพจน์": "- แสดงคอนเทนเนอร์% s"}} __ CONFIG_group_edit__
__CONFIG_local_colors __ {"colours": {"f2f75": "Accent Color", "4adb6": "รายการพื้นหลังรายการ"}, "gradients": {}} __ CONFIG_local_colors__
__CONFIG_group_edit __ {} __ CONFIG_group_edit__

โครงการธานจิตสู่ชาวพุธ

แจกสิ่งของข้าวสารเครื่องดำลงแข่งครั้งที่ ๙

คลิกเพื่อเพิ่มข้อความหรือลากและวางองค์ประกอบจากแผงด้านขวามือ

ประกาศตามหาผู้มีจิตใจเป็นบุญมีจิตใจ


คสวัสดีรั

ผมครูเก่งครับ

ผู้ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
วิถีธรรมแห่งนี้นมาเพื่อเป็นสื่อกลาง
ของการทำความดีในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่สูงกว่าในสังคมไทยที่วันที่มี แต่จะมากขึ้นในการตรวจหาผมในนามของ  พระอาจารย์มหาเศรษฐีจารุวัณโณ
ผู้ก่อตั้งโครงการธานน้ำใจสู่ชาวพุทอยากเชิญชวนกัลยาณมิตรผู้มีจิตใจเป็นบุญทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราร่วมกันทำความดีเผยแพร่
เว็บไซต์โครงการเพียง"ฅนละหนึ่งแชร์"ผ่านเสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อช่วยเหลือผู้คนในสังคมที่ด้อยโอกาสกว่าซึ่งยังมีอยู่อีกอย่างมากมายหากท่านไม่รังเกลียดกิจกรรมในโครงการ
ที่ตัวผมและพระอาจารย์ทำกันมา
โดยตรอดท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้เพียงสมัครเป็นกัลยาณมิตรกับเราเพื่อเข้าร่วมโครงการฅนละหนึ่งแชร์
ไม่แน่อาจเปลี่ยนชีวิตฅน
สวัสดีครับ ผมครูเก่งครับ
ผมดีใจมากครับที่ท่านสนใจ
กิจกรรมต่างๆที่ตัวผมและพระอาจารย์ท่านทำถึงแม้มันจะดูเป็นสิ่งเล็กๆในสังคมแต่ทุกครั้งที่ได้
ออกไปช่วยเหลือผู้คน จึงทำให้ตัวผมรู้ว่ามันอาจดูเป็นเรื่องเล็กๆ สำหรับสำหรับคนบางคนแต่มันไม่เล็กสำหรับคนที่ได้รับเลย
จึงอยากทำให้ตัวผมและพระอาจารย์ยัง
ทำต่อไปเพราะทุกครั้งที่ผมได้เห็นเเววตาของฅนเหล่านั้นมันทำให้ตัวผมรู้ดีว่าความยากจนนั้น มันทุกทนและทรมารแค่ไหน
ผมจึงต้องการเพื่อนๆ กัลยาณมิตร
ที่มีจิตใจดีเป็นบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นมาเป็นส่วนหนึ่งกับ เว็บไซต์วิถีธรรมเผยแพร่หนังสือธรรมมะ

หนังสือธรรมะมะอีบ๊ควิถีธรรมเพียง

ร่วมกันแขร์ฅนละหนึ่งแชร์เท่านั้นเท่านี้ก็ถือว่าได้ร่วมบุญกับเราแล้วครับเพราะการแชร์เพียงหนึ่งแชร์ของท่านอาจ

เปลียนชีวิตใครบางฅนที่เราไปช่วยเหลือเขาเหล่านั้น เหมือนที่ไดเปลี่ยนแปลงชีวิต

"ลูกพิการตัญญูเลี่ยงดูแม่ที่แก่ชรา"

ซึ่งมีการดูกว่า 2,000,000 วิว แชร์ 2.1 พัน ครั้ง

ครั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะท่านที่มีจิตใจเป็นบุญช่วยกันฅนละเฉาะก็อาจมีฅนอื่น

ที่มีจิตใจเป็นบุญไผทคลิปต่างๆของวิถีธรรมเข้ามาช่วยก็เป็นได้เหมือนดังคลิปสองแม่ลูกที่ผมจะให้ได้ดูต่อไปนี้

แสดงความคิดเห็นของคุณ

โครงการ ธานน้ำใจสู่ชาวพุธ ครั้ง

__CONFIG_group_edit __ {"jv674pzb": {"ชื่อ": "ชื่อรายการทั้งหมด", "เอกพจน์": "- ชื่อรายการ% s"}, "jv675eya": {"ชื่อ": "เนื้อหารายการทั้งหมด (s) "," เอกพจน์ ":" - แสดงเนื้อหา% s "}," jv67h2b2 ": {" ชื่อ ":" รายการทั้งหมดหัวข้อหลัก (s) "," เอกพจน์ ":" - รายการชื่อเรื่องหลัก% s "}, "jv6hwkt8": {"name": "คอนเทนเนอร์รายการทั้งหมด", "เอกพจน์": "- แสดงคอนเทนเนอร์% s"}} __ CONFIG_group_edit__
__CONFIG_local_colors __ {"colours": {"f2f75": "Accent Color", "4adb6": "รายการพื้นหลังรายการ"}, "gradients": {}} __ CONFIG_local_colors__
__CONFIG_group_edit __ {} __ CONFIG_group_edit__

โครงการธานน้ำใจสู่ชาวพุธ

แจกสิ่งของข้าวสารอาหารเครื่องดำลงชีพ ครั้งที่ ๘

Click to add text or drag and drop element from right hand panel

ประกาศตามหาผู้มีจิตใจเป็นบุญมีเมตตา


สวัสดีครั

ผมครูเก่งครับ

ครูเก่งแอดมินเว็บไซต์
ผมครูเก่งผู้ออกแบบและสร้างเว็บไซต์วิถีธรรมขึนมาเพื่อเป็นเสื่อกลางของการทำความดีเพื่อช่วยเหลือผุ้ฅนที่ด้อยโอกาสในสังคมผมครูเก่ง
จึงอยากเชิญชวนกัลยาณมิตรทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราร่วมกัแชร์หนังสือธรรมมะ
วิถีธรรมเพื่อแบ่งปัญความช่วยเหลือผู้ฅนในสังคมกันครับ
สวัสดีครับ ผมครูเก่งครับ
ผมดีใจมากครับที่ท่านสนใจ
กิจกรรมต่างๆที่ตัวผมและพระอาจารย์ท่านทำถึงแม้มันจะดูเป็นสิ่งเล็กๆในสังคมแต่ทุกครั้งที่ได้
ออกไปช่วยเหลือผู้คน จึงทำให้ตัวผมรู้ว่ามันอาจดูเป็นเรื่องเล็กๆ สำหรับสำหรับคนบางคนแต่มันไม่เล็กสำหรับคนที่ได้รับเลย
จึงอยากทำให้ตัวผมและพระอาจารย์ยัง
ทำต่อไปเพราะทุกครั้งที่ผมได้เห็นเเววตาของฅนเหล่านั้นมันทำให้ตัวผมรู้ดีว่าความยากจนนั้น มันทุกทนและทรมารแค่ไหน
ผมจึงต้องการเพื่อนๆ กัลยาณมิตร
ที่มีจิตใจดีเป็นบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นมาเป็นส่วนหนึ่งกับ เว็บไซต์วิถีธรรมเผยแพร่หนังสือธรรมมะ

หนังสือธรรมะมะอีบ๊ควิถีธรรมเพียง

ร่วมกันแขร์ฅนละหนึ่งแชร์เท่านั้นเท่านี้ก็ถือว่าได้ร่วมบุญกับเราแล้วครับเพราะการแชร์เพียงหนึ่งแชร์ของท่านอาจ

เปลียนชีวิตใครบางฅนที่เราไปช่วยเหลือเขาเหล่านั้น เหมือนที่ไดเปลี่ยนแปลงชีวิต

"ลูกพิการตัญญูเลี่ยงดูแม่ที่แก่ชรา"

ซึ่งมีการดูกว่า 2,000,000 วิว แชร์ 2.1 พัน ครั้ง

ครั้งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะท่านที่มีจิตใจเป็นบุญช่วยกันฅนละแชร์ก็อาจมีฅนอื่น

ที่มีจิตใจเป็นบุญได้พบเห็นคลิปต่างๆของวิถีธรรมเข้ามาช่วยเหลือก็เป็นได้เหมือนดังคลิปสองแม่ลูกที่ผมจะให้ได้ดูต่อไปนี้

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

โครงการ ธานน้ำใจสู่ชาวพุธ ครั้งที่

__CONFIG_group_edit __ {"jv674pzb": {"ชื่อ": "ชื่อรายการทั้งหมด", "เอกพจน์": "- ชื่อรายการ% s"}, "jv675eya": {"ชื่อ": "เนื้อหารายการทั้งหมด (s) "," เอกพจน์ ":" - แสดงเนื้อหา% s "}," jv67h2b2 ": {" ชื่อ ":" รายการทั้งหมดหัวข้อหลัก (s) "," เอกพจน์ ":" - รายการชื่อเรื่องหลัก% s "}, "jv6hwkt8": {"name": "คอนเทนเนอร์รายการทั้งหมด", "เอกพจน์": "- แสดงคอนเทนเนอร์% s"}} __ CONFIG_group_edit__
__CONFIG_local_colors __ {"colours": {"f2f75": "Accent Color", "4adb6": "รายการพื้นหลังรายการ"}, "gradients": {}} __ CONFIG_local_colors__
__CONFIG_group_edit __ {} __ CONFIG_group_edit__

โครงการธานน้ำใจสู่ชาวพุธ

แจกสิ่งของข้าวสารอาหารเครื่องดำลงชีพ ครั้งที่ ๗

Wistia video thumbnail
Click to add text or drag and drop element from right hand panel

ประกาศตามหาผู้มีจิตใจเป็นบุญมีเมตตา


สวัสดีครั

ผมครูเก่งครับ

ครูเก่งแอดมินเว็บไซต์
ผมครูเก่งผู้ออกแบบและสร้างเว็บไซต์วิถีธรรมขึนมาเพื่อเป็นเสื่อกลางของการทำความดีเพื่อช่วยเหลือผุ้ฅนที่ด้อยโอกาสในสังคมผมครูเก่ง
จึงอยากเชิญชวนกัลยาณมิตรทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราร่วมกัแชร์หนังสือธรรมมะ
วิถีธรรมเพื่อแบ่งปัญความช่วยเหลือผู้ฅนในสังคมกันครับ
สวัสดีครับ ผมครูเก่งครับ
ผมดีใจมากครับที่ท่านสนใจ
กิจกรรมต่างๆที่ตัวผมและพระอาจารย์ท่านทำถึงแม้มันจะดูเป็นสิ่งเล็กๆในสังคมแต่ทุกครั้งที่ได้
ออกไปช่วยเหลือผู้คน จึงทำให้ตัวผมรู้ว่ามันอาจดูเป็นเรื่องเล็กๆ สำหรับสำหรับคนบางคนแต่มันไม่เล็กสำหรับคนที่ได้รับเลย
จึงอยากทำให้ตัวผมและพระอาจารย์ยัง
ทำต่อไปเพราะทุกครั้งที่ผมได้เห็นเเววตาของฅนเหล่านั้นมันทำให้ตัวผมรู้ดีว่าความยากจนนั้น มันทุกทนและทรมารแค่ไหน
ผมจึงต้องการเพื่อนๆ กัลยาณมิตร
ที่มีจิตใจดีเป็นบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นมาเป็นส่วนหนึ่งกับ เว็บไซต์วิถีธรรมเผยแพร่หนังสือธรรมมะ

หนังสือธรรมะมะอีบ๊ควิถีธรรมเพียง

ร่วมกันแขร์ฅนละหนึ่งแชร์เท่านั้นเท่านี้ก็ถือว่าได้ร่วมบุญกับเราแล้วครับเพราะการแชร์เพียงหนึ่งแชร์ของท่านอาจ

เปลียนชีวิตใครบางฅนที่เราไปช่วยเหลือเขาเหล่านั้น เหมือนที่ไดเปลี่ยนแปลงชีวิต

"ลูกพิการตัญญูเลี่ยงดูแม่ที่แก่ชรา"

ซึ่งมีการดูกว่า 2,000,000 วิว แชร์ 2.1 พัน ครั้ง

ครั้งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะท่านที่มีจิตใจเป็นบุญช่วยกันฅนละแชร์ก็อาจมีฅนอื่น

ที่มีจิตใจเป็นบุญได้พบเห็นคลิปต่างๆของวิถีธรรมเข้ามาช่วยเหลือก็เป็นได้เหมือนดังคลิปสองแม่ลูกที่ผมจะให้ได้ดูต่อไปนี้

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

โครงการเยาวชลรู้ธรรมนำศีล ๕ ครั้งที่ ๑

__CONFIG_group_edit __ {"jv674pzb": {"ชื่อ": "ชื่อรายการทั้งหมด", "เอกพจน์": "- ชื่อรายการ% s"}, "jv675eya": {"ชื่อ": "เนื้อหารายการทั้งหมด (s) "," เอกพจน์ ":" - แสดงเนื้อหา% s "}," jv67h2b2 ": {" ชื่อ ":" รายการทั้งหมดหัวข้อหลัก (s) "," เอกพจน์ ":" - รายการชื่อเรื่องหลัก% s "}, "jv6hwkt8": {"name": "คอนเทนเนอร์รายการทั้งหมด", "เอกพจน์": "- แสดงคอนเทนเนอร์% s"}} __ CONFIG_group_edit__
__CONFIG_local_colors __ {"colours": {"f2f75": "Accent Color", "4adb6": "รายการพื้นหลังรายการ"}, "gradients": {}} __ CONFIG_local_colors__
__CONFIG_group_edit __ {} __ CONFIG_group_edit__

โครงการธานน้ำใจสู่ชาวพุธ

แจกสิ่งของข้าวสารอาหารเครื่องดำลงชีพ ครั้งที่ ๖

Click to add text or drag and drop element from right hand panel

ประกาศตามหาผู้มีจิตใจเป็นบุญมีเมตตา


สวัสดีครั

ผมครูเก่งครับ

ครูเก่งแอดมินเว็บไซต์
ผมครูเก่งผู้ออกแบบและสร้างเว็บไซต์วิถีธรรมขึนมาเพื่อเป็นเสื่อกลางของการทำความดีเพื่อช่วยเหลือผุ้ฅนที่ด้อยโอกาสในสังคมผมครูเก่ง
จึงอยากเชิญชวนกัลยาณมิตรทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราร่วมกัแชร์หนังสือธรรมมะ
วิถีธรรมเพื่อแบ่งปัญความช่วยเหลือผู้ฅนในสังคมกันครับ
สวัสดีครับ ผมครูเก่งครับ
ผมดีใจมากครับที่ท่านสนใจ
กิจกรรมต่างๆที่ตัวผมและพระอาจารย์ท่านทำถึงแม้มันจะดูเป็นสิ่งเล็กๆในสังคมแต่ทุกครั้งที่ได้
ออกไปช่วยเหลือผู้คน จึงทำให้ตัวผมรู้ว่ามันอาจดูเป็นเรื่องเล็กๆ สำหรับสำหรับคนบางคนแต่มันไม่เล็กสำหรับคนที่ได้รับเลย
จึงอยากทำให้ตัวผมและพระอาจารย์ยัง
ทำต่อไปเพราะทุกครั้งที่ผมได้เห็นเเววตาของฅนเหล่านั้นมันทำให้ตัวผมรู้ดีว่าความยากจนนั้น มันทุกทนและทรมารแค่ไหน
ผมจึงต้องการเพื่อนๆ กัลยาณมิตร
ที่มีจิตใจดีเป็นบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นมาเป็นส่วนหนึ่งกับ เว็บไซต์วิถีธรรมเผยแพร่หนังสือธรรมมะ

หนังสือธรรมะมะอีบ๊ควิถีธรรมเพียง

ร่วมกันแขร์ฅนละหนึ่งแชร์เท่านั้นเท่านี้ก็ถือว่าได้ร่วมบุญกับเราแล้วครับเพราะการแชร์เพียงหนึ่งแชร์ของท่านอาจ

เปลียนชีวิตใครบางฅนที่เราไปช่วยเหลือเขาเหล่านั้น เหมือนที่ไดเปลี่ยนแปลงชีวิต

"ลูกพิการตัญญูเลี่ยงดูแม่ที่แก่ชรา"

ซึ่งมีการดูกว่า 2,000,000 วิว แชร์ 2.1 พัน ครั้ง

ครั้งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะท่านที่มีจิตใจเป็นบุญช่วยกันฅนละแชร์ก็อาจมีฅนอื่น

ที่มีจิตใจเป็นบุญได้พบเห็นคลิปต่างๆของวิถีธรรมเข้ามาช่วยเหลือก็เป็นได้เหมือนดังคลิปสองแม่ลูกที่ผมจะให้ได้ดูต่อไปนี้

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

โครงการ คาราวารธานน้ำใจสู่ชาวพุธ แจกข้าวสารอาหารแห้ง ครั้งที่ ๔

__CONFIG_group_edit __ {"jv674pzb": {"ชื่อ": "ชื่อรายการทั้งหมด", "เอกพจน์": "- ชื่อรายการ% s"}, "jv675eya": {"ชื่อ": "เนื้อหารายการทั้งหมด (s) "," เอกพจน์ ":" - แสดงเนื้อหา% s "}," jv67h2b2 ": {" ชื่อ ":" รายการทั้งหมดหัวข้อหลัก (s) "," เอกพจน์ ":" - รายการชื่อเรื่องหลัก% s "}, "jv6hwkt8": {"name": "คอนเทนเนอร์รายการทั้งหมด", "เอกพจน์": "- แสดงคอนเทนเนอร์% s"}} __ CONFIG_group_edit__
__CONFIG_local_colors __ {"colours": {"f2f75": "Accent Color", "4adb6": "รายการพื้นหลังรายการ"}, "gradients": {}} __ CONFIG_local_colors__
__CONFIG_group_edit __ {} __ CONFIG_group_edit__

โครงการธานน้ำใจสู่ชาวพุธ

แจกสิ่งของข้าวสารอาหารเครื่องดำลงชีพ ครั้งที่ ๒

Click to add text or drag and drop element from right hand panel

ประกาศตามหาผู้มีจิตใจเป็นบุญมีเมตตา


สวัสดีครั

ผมครูเก่งครับ

ครูเก่งแอดมินเว็บไซต์
ผมครูเก่งผู้ออกแบบและสร้างเว็บไซต์วิถีธรรมขึนมาเพื่อเป็นเสื่อกลางของการทำความดีเพื่อช่วยเหลือผุ้ฅนที่ด้อยโอกาสในสังคมผมครูเก่ง
จึงอยากเชิญชวนกัลยาณมิตรทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราร่วมกัแชร์หนังสือธรรมมะ
วิถีธรรมเพื่อแบ่งปัญความช่วยเหลือผู้ฅนในสังคมกันครับ
สวัสดีครับ ผมครูเก่งครับ
ผมดีใจมากครับที่ท่านสนใจ
กิจกรรมต่างๆที่ตัวผมและพระอาจารย์ท่านทำถึงแม้มันจะดูเป็นสิ่งเล็กๆในสังคมแต่ทุกครั้งที่ได้
ออกไปช่วยเหลือผู้คน จึงทำให้ตัวผมรู้ว่ามันอาจดูเป็นเรื่องเล็กๆ สำหรับสำหรับคนบางคนแต่มันไม่เล็กสำหรับคนที่ได้รับเลย
จึงอยากทำให้ตัวผมและพระอาจารย์ยัง
ทำต่อไปเพราะทุกครั้งที่ผมได้เห็นเเววตาของฅนเหล่านั้นมันทำให้ตัวผมรู้ดีว่าความยากจนนั้น มันทุกทนและทรมารแค่ไหน
ผมจึงต้องการเพื่อนๆ กัลยาณมิตร
ที่มีจิตใจดีเป็นบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นมาเป็นส่วนหนึ่งกับ เว็บไซต์วิถีธรรมเผยแพร่หนังสือธรรมมะ

หนังสือธรรมะมะอีบ๊ควิถีธรรมเพียง

ร่วมกันแขร์ฅนละหนึ่งแชร์เท่านั้นเท่านี้ก็ถือว่าได้ร่วมบุญกับเราแล้วครับเพราะการแชร์เพียงหนึ่งแชร์ของท่านอาจ

เปลียนชีวิตใครบางฅนที่เราไปช่วยเหลือเขาเหล่านั้น เหมือนที่ไดเปลี่ยนแปลงชีวิต

"ลูกพิการตัญญูเลี่ยงดูแม่ที่แก่ชรา"

ซึ่งมีการดูกว่า 2,000,000 วิว แชร์ 2.1 พัน ครั้ง

ครั้งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะท่านที่มีจิตใจเป็นบุญช่วยกันฅนละแชร์ก็อาจมีฅนอื่น

ที่มีจิตใจเป็นบุญได้พบเห็นคลิปต่างๆของวิถีธรรมเข้ามาช่วยเหลือก็เป็นได้เหมือนดังคลิปสองแม่ลูกที่ผมจะให้ได้ดูต่อไปนี้

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

โครงการธานน้ำใจสู่ชาวพุธแจกข้าวสารสิ่งของเครื่องดำลงชีพ ครั้งที่ ๓

__CONFIG_group_edit __ {"jv674pzb": {"ชื่อ": "ชื่อรายการทั้งหมด", "เอกพจน์": "- ชื่อรายการ% s"}, "jv675eya": {"ชื่อ": "เนื้อหารายการทั้งหมด (s) "," เอกพจน์ ":" - แสดงเนื้อหา% s "}," jv67h2b2 ": {" ชื่อ ":" รายการทั้งหมดหัวข้อหลัก (s) "," เอกพจน์ ":" - รายการชื่อเรื่องหลัก% s "}, "jv6hwkt8": {"name": "คอนเทนเนอร์รายการทั้งหมด", "เอกพจน์": "- แสดงคอนเทนเนอร์% s"}} __ CONFIG_group_edit__
__CONFIG_local_colors __ {"colours": {"f2f75": "Accent Color", "4adb6": "รายการพื้นหลังรายการ"}, "gradients": {}} __ CONFIG_local_colors__
__CONFIG_group_edit __ {} __ CONFIG_group_edit__

โครงการธานน้ำใจสู่ชาวพุธ

แจกสิ่งของข้าวสารอาหารเครื่องดำลงชีพ ครั้งที่ ๓