ติดต่อครูเก่ง

088-5240-171

คณะผู้บริหาญโครงการธารน้ำใจสู่ชาวพุทธ

พระอาจารย์ มหาทองหล่อ จารุวัณโณ

ประธานโครงการ

ครูเก่งนักธุรกิจดิจิจอลมาเก็ตติ้ง

รองประธาน

นาย ประดับ รังแก้ว

กรรมการโครงการ

นาง หล่อน รังแก้ว

เหรัญยิก

 • ครั้งที่๗

 • ครั้งที่๘

 • ครั้งที่๙

 • ครั้งที่๑๐

 • ครั้งที่๑๑

 • ครั้งที่๑๒

โครงการธารน้ำใจชาวชาวพุทธ ครั้งที่ ๑

 • ครั้งที่๗

 • ครั้งที่๘

 • ครั้งที่๙

 • ครั้งที่๑๐

 • ครั้งที่๑๑

 • ครั้งที่๑๒

โครงการธารน้ำใจชาวชาวพุทธ ครั้งที่ ๒

ขออนุโมทนผู้มีจิตใจเป็นบุญที่เข้าร่วมแคมแปนนี้

แคมแปนของเรากำลังจะเริ่มอีกภายใน 2 นาที

00
Days
:
 
00
Hours
:
 
02
Minutes
:
 
09
Seconds

แคมแปนของเราได้เริ่มขึ้นแล้วกรุณาคลิกชมวีดีโอข้างล่างครับ

ขอขอบคุณกลัยาณมิตรผู้มีจิตใจเป็นบุญทุกท่านที่

ปรารถนาเข้าร่วมแคมแปญ fingers love


ฟิงเกอร์เลิฟ

fingers love

แคมแปญนี้ขอเป็นสื่อกลางเพื่อส่ง

ต่อความรักและความห่วงใยในสิ่งที่ตนเองและผู้อื่นพอจะ

กระทำได้ยามเกิดวิกฤตโรคตภัยในเวลานี้

www.vithidham.com

ขอสวานริขสิทธิ์ตามกฎหมาย พ.ร.บ คอมพิวเตอร์