ติดต่อครูเก่ง

088-5240-171

คณะผู้บริหาญโครงการธารน้ำใจสู่ชาวพุทธ

พระอาจารย์ มหาทองหล่อจารุวัณโณ

ประธานโครงการ

ครูเก่ง ผู้ไขความลับขุมทรัพย์ดิจิตอล

รองประธานโครงการ

นาย ประดับ รังแก้ว

 อดีดพนักงานธนาคาร

กรรมผู้บริหารการโครงการ

นาง หล่อน รังแก้ว

ผู้ช่วยพยาบาลเหรัญญิก

ฝ่ายการเงินโครงการ

 • ครั้งที่๑

 • ครั้งที่๒

 • ครั้งที่๓

 • ครั้งที่๔

 • ครั้งที่๕

 • ครั้งที่๖

[meta_gallery_carousel id=”9319″]

โครการทานน้ำใจสู่ช่วพุทธ ครั้งที่ ๑

 • ครั้งที่๗

 • ครั้งที่๘

 • ครั้งที่๙

 • ครั้งที่๑๐

 • ครั้งที่๑๑

 • ครั้งที่๑๒

โครงการธารน้ำใจชาวชาวพุทธ ครั้งที่ ๒

[meta_gallery_carousel id=”9319″]

ขออนุโมทนาผู้มีจิตใจเป็นบุญที่เข้าร่วมโครงการ

[meta_gallery_slider id=”9335″]

[meta_gallery_slider id=”9338″]

[meta_gallery_slider id=”9384″]

[meta_gallery_slider id=”9385″]

[meta_gallery_slider id=”9386″]

[meta_gallery_slider id=”9387″]

[meta_gallery_slider id=”9388″]

[meta_gallery_slider id=”9389″]

[meta_gallery_slider id=”9390″]

[meta_gallery_slider id=”9391″]

[meta_gallery_slider id=”9392″]

[meta_gallery_slider id=”9393″]

แคมแปนของเรากำลังจะเริ่มภายใน 5 นาที นี้!!

00
Days
:
 
00
Hours
:
 
05
Minutes
:
 
29
Seconds

ตอนนี้แคมแปนของเราได้เริ่มขึ้นแล้วกรุณาคลิกดูคลิปวีดีโอด้างล่าง

ขอขอบพระคุณที่ตั้งใจอดทนรอเวลาที่จะร่วมแคมแปน

ดูคลิปวิธีเข้าร่วมแคมแปนของเราครับส่งหนึ่งร้อย ช่วยหนึ่งมือ ยื้อหนึ่งชีวิต

แคมแปนนี้เริ่มต้นขึ้นก็เพื่ออยากเห็นฅนไทยช่วยเหลือและ
แบ่งปัญซึ่งกันและกันยามวิกฤตโรคระบาด

www.vithidham.com

ขอสวานริขสิทธิ์ตามกฎหมาย พ.ร.บ คอมพิวเตอร์